Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 121-2020 25.8.2020 Mandátna zmluva na externý manažment realizácie projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" Marek Vanko 50906321  5 008,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159/2018 14.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. 3/2018
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
č. zmluvy 3/2019
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 139-2020 29.12.2020 Zmluva č. 1055/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217-2022 12.4.2022 Poskytnutie finančnej dotácie na r.2022
Folklórna skupina Kečera 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 307-2023 18.4.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" MEL Project s.r.o. 51311003  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2016 15.7.2016 Zmluva o dielo Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 41879171  4 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 196-2022 12.1.2022 Zmluva o poskytnutí služby "Externé riadenie projektu" Využitie tepelných čerpadiel pre... Enviroprojekt, s.r.o. 45281688  4 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4 536,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68-2019 11.10.2019 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre výstavbu Komunitného centra Michal Petrík - STAV - PET 40288064  4 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 27.2.2019 Kúpna zmluva na pozemok Katarína Mačugová   3 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 31.5.2011 Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2017 3.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 Folklórny súbor KEČERA 508589074  3 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  3 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73-2019 29.10.2019 Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 823,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 165-2021 29.6.2021 Dohoda č. 21/38/054/87 na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  3 778,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 186-2021 30.11.2021 Dohoda č. 21/38/054/290 na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  3 778,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197-2022 12.1.2022 Mandátna zmluva na stavebný dozor "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a... Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Nastavenia cookies