Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 262-2022 25.10.2022 Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 338-2023 8.8.2023 Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 117/2017 28.7.2017 Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 361,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 21.10.2011 Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  3 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 311,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91-2020 30.1.2020 Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko JUDr. Anna Filipová 47874856  3 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 238,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 237,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 227/2012 27.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... SPP, a.s. 31818625  3 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3 021,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494791942 28.2.2011 Faktúra za elektrinu - opakované plnenie Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653233 2.5.2011 Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437600222 1.8.2011 Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494991716 3.11.2011 Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2016 Dodatok č. 1 10.1.2017 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144/2018 31.1.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 154/2018 10.4.2018 Zmluva č. 38010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 187/2018 8.10.2018 Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2019 17.4.2019 Zmluva č. 39 255 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100-2020 16.3.2020 Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Nastavenia cookies