Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 27.2.2019 Kúpna zmluva na pozemok Katarína Mačugová   3,980.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3,938.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 31.5.2011 Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3,938.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2017 3.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 Folklórny súbor KEČERA 508589074  3,930.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  3,850.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73-2019 29.10.2019 Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3,823.98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 165-2021 29.6.2021 Dohoda č. 21/38/054/87 na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  3,778.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 186-2021 30.11.2021 Dohoda č. 21/38/054/290 na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  3,778.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197-2022 12.1.2022 Mandátna zmluva na stavebný dozor "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a... Ing. Branislav Vojtek 44819854  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262-2022 25.10.2022 Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
Ing. Branislav Vojtek 44819854  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 338-2023 8.8.2023 Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 117/2017 28.7.2017 Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3,361.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 21.10.2011 Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,311.41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91-2020 30.1.2020 Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko JUDr. Anna Filipová 47874856  3,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3,238.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,237.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 227/2012 27.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... SPP, a.s. 31818625  3,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3,021.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494791942 28.2.2011 Faktúra za elektrinu - opakované plnenie Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3,003.00 EUR 
Nastavenia cookies