Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 31.3.2017 Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7,030.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197 3.1.2012 Zmluva o prevode správy majetku do ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  6,970.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6,625.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159-2021 14.5.2021 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  6,485.59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 29.5.2015 Dohoda č. 49/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  6,331.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228/2012 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce JUNO DS, s.r.o. 36501522  6,295.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 360-2023 13.9.2023 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  6,227.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6,023.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 330/2014 11.12.2014 Zmluva č.374/2014/OO o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie... Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 00151866  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 239-2022 25.7.2022 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5,978.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107-2020 7.5.2020 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  5,940.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5,880.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2015 19.7.2016 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci obec Nová Ľubovňa a obec Kolačkov 00330086 a 00329  5,824.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2015 10.9.2015 Dohoda č. 15/38/052/514 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5,811.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109/2017 30.5.2017 DOHODA č. 17/38/50j/27 o poskytnutí príspevku na odporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5,635.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 116/2017 28.7.2017 Dohoda č. 17/38/50J/39 o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj zamestnanosti podľa §... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5,635.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 198 3.1.2012 Zmluva o prevode správy majetku s Dodatkom č. 1/2011 Základná škola s MŠ 35534672  5,603.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 168/2021 22.7.2021 Dohoda č. 21/38/054/152 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  5,600.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 299/2014 9.4.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  5,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2017 1.3.2017 Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  5,400.00 EUR 
Nastavenia cookies