Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110027 4.2.2011 Systémová podpora Urbis MADE, spol. s.r.o. 36041688  404.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1721849422 11.2.2011 Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 T Com Slovak Telekom 35763469  79.09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.2.2011 Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok Dohoda o predaji a nákupe tovaru 30617383   
Detail Faktúra došlá 7246921811 11.2.2011 Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  1,848.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 720058809 11.2.2011 Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 Výcodoslovenská energetika, a.s. 36211222  -720.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54,573.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2011/SČ 11.2.2011 Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ Rejda Ján 17122627  270.20 EUR 
Detail Faktúra došlá CEN/2736/2010 11.2.2011 Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  39.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2028023612 11.2.2011 Doplatok za predplatné - Finančný spravodajca 2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31532503  1.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2011 11.2.2011 Miestna samospráva - základné princípy fungovania Asociácia vzdelávania samosprávy 37902938  67.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110004 11.2.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  151.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/01/2011 11.2.2011 Putovný pohár v nohejbale DRAGANNA - Anna Draganová 44189885  80.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/08/2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 7413678413 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 SPP, a.s. 35815256  2,759.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 745004713 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  -1,821.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 110028 15.2.2011 Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor Comcas, s.r.o. 36494721  640.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100614614 15.2.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100629987 15.2.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 32110001 15.2.2011 Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  84.78 EUR 
Nastavenia cookies