Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 100721911ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721639ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721590ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721548ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721868ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722447ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721542ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721640ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721617ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2012/01-2012/10 26.1.2012 Došlé faktúry A Sumár faktúr    
Detail Objednávka vyšlá 1/2012 2.2.2012 Vystavené objednávky - Sumár 01 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/11 - 2012/24 8.2.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár faktúr    
Detail Zmluva Dodávateľská 199/2012 2.2.2012 Zmluva č. 131/2012-HÚ z 31. 1. 2012 o poskytovaní hromadných údajov z... Správa katastra 3780173   
Detail Zmluva Dodávateľská 200/2012 9.2.2012 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 18. 10. 2010 na základe § 566 a nasl. zákona č.... Agentúra JMF s.r.o. 44868669   
Detail Zmluva Dodávateľská 201/2012 15.2.2012 Záložná zmluva č. 710/181/2010 voči ŠFRB na bytový dom 667 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 013/2.1/2011 8.8.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o...
Ministerstvo životného prostredia SR 00678678   
Detail Objednávka vyšlá 02 24.2.2012 Vystavené objednávky Sumár 02 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/25 - 2012/35 29.2.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár faktúr    
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2012 1.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 03 12.3.2012 Vystavené objednávky Sumár 03 A Sumár    
Nastavenia cookies