Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012/36 - 2012/53 13.3.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 203/2012 5.3.2012 Zmluva č. P-0032992400 o využívaní elektronických služieb UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 36284832   
Detail Zmluva Dodávateľská 204/2012 16.3.2012 Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Fáberová Anna    
Detail Zmluva Dodávateľská 206/2012 16.3.2012 Záložná zmluva č. 0160-PRB-2010/Z na bytový dom blok B v prospech Ministerstva dopravy,... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Objednávka vyšlá 201204 19.3.2012 Vystavené objednávky Sumár 04 A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 209/2012 26.3.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 66/§ 50j/2011/NP o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 208/2012 20.3.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1732/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská 210/2012 26.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2012/54-2012/67 27.3.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/68-2012/77 5.4.2012 Došlé faktúry Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2012/17 do 2012/19 12.4.2012 Vystavené objednávky Sumár 05 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/78 -2012/89 24.4.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 212 9.4.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD B súp. č 667 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Faktúra došlá 2012/90 - 2012/94 30.4.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/95 - 2012/107 4.5.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 20/2012 4.5.2012 Objednávka na dopravu členov ZO Jednoty dôchodcov do Turzovky Ján Konkoľ - JK 40717887   
Detail Objednávka vyšlá 21/2012 4.5.2012 Objednávka na lomový kameň štrkodrvu pre výstavbu MK v obci Poľana - podielnicke družstvo 36473952   
Detail Objednávka vyšlá 2012/22-24 10.5.2012 Vystavené objednávky Sumár 06 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/108 - 2012/116 10.5.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 214/2012 14.5.2012 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 54/023/09 na bankovú záruku k výstavbe bytového domu... Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Nastavenia cookies