Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012/25-2012/26 25.5.2012 Vystavené objednávky Sumár 07 Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/117 - 2012/123 25.5.2012 Došlé faktúry 2012 Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 215/2012 28.5.2012 Zmluva o spolupráci č. 121/2012 - IZ-5.0/V na implementáciu národného projektu Terénnej... Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 218/2012 30.5.2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP č. 320/2010-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Objednávka vyšlá 27/2012 - 28/2012 31.5.2012 Vystavené objednávky Sumár 08 Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/124 - 2012/129 31.5.2012 Došlé faktúry 2012 Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/130 - 2012/144 8.6.2012 Došlé faktúry 2012 Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 29/2012 - 32/2012 12.6.2012 Vystavené objednávky Sumár 09 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/145 - 2012/149 18.6.2012 Došlé faktúry 2012 Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 219 20.6.2012 Dodatok č. k Zmluve o dodávke plynu z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Objednávka vyšlá 33/2012-36/2012 25.6.2012 Vystavené objednávky Sumár 10 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/150-2012/158 25.6.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 37/2012 29.6.2012 Odbornú príručku na obsluhu nákl. auta MAN A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/159-2012/182 13.7.2012 Došlé faktúry Sumár 2012 A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 38/2012 - 41/2012 10.7.2012 Objednávky sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 220/2012 13.7.2012 Zmluva o vykonaní overenia účtovnej uzávierky a zmluva o overení konsolidovanej účtovnej... Ing. Mária Schreterová 35524120   
Detail Zmluva Dodávateľská 221/2012 13.7.2012 Zmluva o nájme bytu Rybovič Michal    
Detail Objednávka vyšlá 42/2012 - 46/2012 24.7.2012 Objednávky sumár Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/183 - 2012/190 24.7.2012 Došlé faktúry Sumár 2012 Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 224/2012 31.7.2012 Zamestnanecká dohoda Obec Jakubany    
Nastavenia cookies