Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 143/2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy - 1/2018
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2015 19.8.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015
číslo zmluvy 3/2015
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018 1.2.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu Slovenský futbalový zväz 00687308  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235-2022 4.7.2022 Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 359-2023 13.9.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 395-2023 15.12.2023 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Miestna akčná skupina Ľubovniansko 42420628  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97-2020 6.3.2020 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany - práce naviac" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  9,975.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/2014 14.4.2014 Dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodanie LED svietidiel pre verejné osvetlenie Elektro Alica 31004369  9,888.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 157/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/38/50J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9,716.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 170/2018 29.6.2018 Dohoda č. 18/38/50J/44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9,716.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 17.12.2018 Dohoda č. 18/38/052/224 o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9,628.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/2017 28.2.2017 Dohoda č. 11/2017/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9,621.87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2017 28.8.2017 Dohoda č. 118/2017/§54-PZ o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Praxou k... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9,621.87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2016 16.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 TJ SOKOL Jakubany 377870021  9,618.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2017 3.3.2017 Zmluva č. 39/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR na rok 2017 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Prešov 00151866  9,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí služby - stavebný dozor - Výstavba MŠ - elokované pracovisko INPRO POPRAD,, s.r.o. 36501476  9,480.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109-2020 25.5.2020 Dohoda č. 20/38/052/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  9,062.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2017 28.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017
č. 1/2017
TJ SOKOL Jakubany 377870021  9,040.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 216/2012 28.5.2012 Zmluva o prevode správy majetku Základná škola s MŠ 35534672  8,917.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202-2021 31.1.2022 Dohoda č. 22/38/054/22 na aktivačnú činnosť formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  8,636.16 EUR 
Nastavenia cookies