Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 118/2021 - 123/2021 2.7.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/207 - 2021/220 30.6.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 165-2021 29.6.2021 Dohoda č. 21/38/054/87 na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  3 778,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112/2021 - 117/2021 29.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 106/2021 - 111/2021 28.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 100/2021 - 105/2021 22.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 164-2021 21.6.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11 687,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/184 - 2021/206 15.6.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod1 53-2019 7.6.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenie distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlá 93/2021 - 99/2021 3.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/169 - 2021/183 31.5.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 162-2021 31.5.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Eva Kolčáková   105,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 138-2020 31.5.2021 Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/38/012/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 163-2021 31.5.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Beskid   2 731,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 89/2021 - 92/2021 31.5.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 87/2021 - 88/2021 18.5.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/143 - 2021/168 17.5.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 161-2021 17.5.2021 Zmluva č. 321 1074 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159-2021 14.5.2021 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  6 485,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 160-2021 14.5.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Katrenič   440,00 EUR