Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022/222 - 2022/242 4.7.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 235-2022 4.7.2022 Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 103/2022 -111/2022 4.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 233-2022 29.6.2022 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 18.07.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 234-2022 29.6.2022 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 98/2022 - 102/2022 29.6.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 232-2022 23.6.2022 predĺženie nájmu bytu do 31.8.2025 Matúš Tyrpák a manž. Kristína r. Šestáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 231-2022 22.6.2022 Predaj pozemku LV č. 6930, parc.E 13738/4 o výmere 23m2 Jozef Gabštur   230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 88/2022 - 97/2022 20.6.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/190 - 2022/221 16.6.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 77-2022 - 87/2022 9.6.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 229-2022 1.6.2022 pokračovanie nájomného vzťahu do 31.7.2025 Andrea Jendrichovská r. Reľovská   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 230-2022 1.6.2022 nájomná zmluva - zmena v nájomcovi Mária Compeľová, rod. Compeľová   0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/171 - 2022/189 31.5.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 227-2022 26.5.2022 rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "IBV Carinka" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  8 229,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228-2022 26.5.2022 rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "Jakubany, 17 RCH Ľubovnianske Kúpele" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  5 298,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 70/2022 - 76/2022 25.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2022 - 69/2022 18.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 224-2022 17.5.2022 Dotácia pre DHZ obce Jakubany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Nastavenia cookies