Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 197/2021 - 202/2021 25.10.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 191/2021 - 196/2021 19.10.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/391 - 2021/416 15.10.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 179-2021 12.10.2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská 180-2021 12.10.2021 Zmluva o nájme Prvá Internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 181-2021 12.10.2021 Zmluva o spolupráci Prvá Internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 189/2021 - 190/2021 11.10.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod.1 k 6-2018 4.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu Ján Janoščík    
Detail Faktúra došlá 2021/371 - 2021/390 30.9.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 186/2021 - 188/2021 29.9.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 178-2021 23.9.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k. nehnuteľnostiam Ján Mrug   25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 177-2021 20.9.2021 Mandátna zmluva na výkon technika PO a BP Marek Gedra 43821421  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/341 - 2021/370 16.9.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 173-2021 13.9.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0901/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 174-2021 13.9.2021 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 181/2021 - 185/2021 10.9.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 172/2021 - 180/2021 3.9.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/316 - 2021/340 31.8.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod01 40-2019 31.8.2021 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku pre MOPS Ministerstvo práce SVaR 00681156  122 683,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160/2021 - 171/2021 26.8.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár