Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 250-2022 2.9.2022 Zmluva o spracúvaní osob.údajov ... T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Faktúra došlá 2022/325 - 2022/343 2.9.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 241-2022 31.8.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Ján Michňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 242-2022 31.8.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Ján Compeľ    
Detail Objednávka vyšlá 142/2022 - 157/2022 18.8.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/301 - 2022/324 16.8.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 139/2022 - 141/2022 8.8.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 240-2022 1.8.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/288 -2022/300 1.8.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 133/2022 - 138/2022 31.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 238-2022 25.7.2022 Dodatok č. 1 - Projektová aktivita PoP2 ZŠ Metodicko-pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 239-2022 25.7.2022 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 978,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/243 - 2022/287 18.7.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 237-2022 7.7.2022 Finančný príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ v rámci národného
projektu "Chyť sa...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  1 703,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 236-2022 7.7.2022 Pokračovanie nájomného vzťahu od 1.10.2022 do 30.9.2025 Vladimír Bučko, rod.Bučko   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2022/112 - 2022/132 6.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/222 - 2022/242 4.7.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 235-2022 4.7.2022 Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 103/2022 -111/2022 4.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 233-2022 29.6.2022 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 18.07.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  0,00  
Nastavenia cookies