Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 142-2021 4.2.2021 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIPO-2021/000505-151
Komunitné centrum Jakubany
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 143-2021 4.2.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckej práva k nehnuteľnostiam Jozef Michňa   2 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/1 - 2021/20 29.1.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 141-2021 29.1.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 16/2021 - 18/2021 29.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2021 - 15/2021 26.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 140-2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Objednávka vyšlá 8/2021 - 11/2021 21.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2020/418 - 2020/447 15.1.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2021 - 7/2021 5.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 138-2020 29.12.2020 Dohoda č. 20/38/012/11 o pomoci v hmotnej núdzi - koordinátor MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 139-2020 29.12.2020 Zmluva č. 1055/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160/2020 - 164/2020 17.12.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2020/396 - 2020/417 15.12.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 150/2020 - 159/2020 4.12.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 136-2020 2.12.2020 Kúpna zmluva č.136/2020 na interiérové vybavenie Komunitného centra Ján Štucka Nábytok 37682091  12 949,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 137-2020 2.12.2020 Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Aktivačná činnosť Komunálna poisťovňa 31595545  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/382 - 2020/395 30.11.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 134-2020 27.11.2020 Dohoda č. 20/38/054/311 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  7 249,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135-2020 27.11.2020 Zmluva o výpožičke techniky k sčítaniu obyvateľstva SR - Štatistický úrad 00166197