Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 220-2022 5.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - Výstavba novej MŠ Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 221-2022 5.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - stavebné úpravy a modernizácia
šatní TJ Sokol
EUROBAU - JM spol. s r.o. 36508225  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 222-2022 5.5.2022 Zámenná zmluva Mária Jančíková, rod. Mariančíková   245,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52/2022 - 64/2022 4.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 219-2022 3.5.2022 Rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň v obci Jakubany MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 36486485  213 200,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/128 - 2022/142 2.5.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 47/2022 - 51/2022 27.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 218-2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  182 183,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 40/2022 - 46/2022 15.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/102 - 2022/127 13.4.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 216-2022 12.4.2022 Predĺženie nájmu bytu do 30.6.2025 Ján Chudík a manž. Bibiána, rod. Pokrivčáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 217-2022 12.4.2022 Poskytnutie finančnej dotácie na r.2022
Folklórna skupina Kečera 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 215-2022 11.4.2022 Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Jakubany Slovenský pozemkový fond   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 37/2022 - 39/2022 1.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 214-2022 31.3.2022 Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
EKOMOS s.r.o. 31662340  183 003,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/92 - 2022/101 31.3.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 212-2022 22.3.2022 Zmluva č. 162/310/22PV o dodávke vody z verejného vodovodu budova č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 213-2022 22.3.2022 Zmluva č. 163/310/22PV o dodávke vody z verejného vodovodu ihrisko č. 658 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174 468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211-2022 15.3.2022 Projekt "Miestna občianska poriadková služba Jakubany 3" Ministerstvo práce SVaR 00681156  67 933,19 EUR 
Nastavenia cookies