Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 46/2019 - 51/2019 1.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2016 Dod 1.4.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predlženie o 3 roky Chudík Ján    
Detail Faktúra došlá 2019/81 - 2019/93 29.3.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2019 28.3.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018-1 27.3.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2019 25.3.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné stanice 3 ks
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 26/2019 - 31/2019 22.3.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 40/2019 -45/2019 20.3.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 18.3.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
s Dodatkom k Zmluve
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 2019/54 - 2019/80 15.3.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
č. zmluvy 3/2019
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
č.zmluvy 2/2019
Športom k radosti, občianske združenie 50550918  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 35/2019 - 39/2019 12.3.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 32/2019 - 34/2019 8.3.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/45 - 2019/53 28.2.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 27.2.2019 Kúpna zmluva na pozemok Katarína Mačugová   3 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 26.2.2019 Zmluva č. 0361/2210/2019 o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 26.2.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 22.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2019/23 - 2019/44 15.2.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár