Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 307-2023 18.4.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" MEL Project s.r.o. 51311003  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 308-2023 18.4.2023 Poistná zmluva - úrazové poistenie PUPN
Komunálna poisťovňa 31595545  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2023 - 141/2023 17.4.2023 Faktúry došlé Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 304-2023 14.4.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vladimír Dufala a Helena Dufalová, rod. Krivoňáková   290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 306-2023 13.4.2023 Poistenie majetku - Tepelné čerpadlá Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  121,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 302-2023 12.4.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 303-2023 12.4.2023 Dodatok č.1 Jozef Duda a Marta Dudová, rod.Sekelská   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 305-2023 12.4.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Matúš Furtkevič   360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/98 - 2023/114 3.4.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 301-2023 3.4.2023 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300-2023 31.3.2023 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135  4,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296-2023 29.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.295-2023 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 299-2023 29.3.2023 Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného FP - projekt: "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 298-2023 28.3.2023 Dodatok č.1 Pokračovanie nájomného vzťahu do 30.4.2026 Katarína Kaletová    
Detail Zmluva Dodávateľská 295-2023 28.3.2023 Zmluva o dielo "Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska v obci
Jakubany"
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  948 003,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 297-2023 27.3.2023 Zmluva o dodávke tovarov - zákazka "Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci... HELIOSYS s.r.o. 45362122  80 781,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 63 -73 24.3.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 294-2023 20.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/55 - 2022/97 16.3.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 293-2023 15.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jozef Compeľ   287,00 EUR 
Nastavenia cookies