Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.2.2011 Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok Dohoda o predaji a nákupe tovaru 30617383   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/08/2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 17.2.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Objednávka vyšlá 22011 28.2.2011 Nákup materiálu Elektro Alica 31004369   
Detail Objednávka vyšlá 62011 28.2.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 52011 28.2.2011 Aktualizáciu CMS a e-gov Netix Solutions 43783627   
Detail Objednávka vyšlá 32011 28.2.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 42011 28.2.2011 Nákup materiálu na údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784   
Detail Objednávka vyšlá 12011 28.2.2011 Vytiahnutie žumpy v objekte OU Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/52/2011/NP V-2 29.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská MK-00749/2011/9.1 1.4.2011 Realizácia dotačného systému - program Kultúrne poukazy 2011 Ministerstvo kultúry SR 00165182   
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 1.4.2011 Vypracovanie znaleckého posudku na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285   
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 7.4.2011 Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 25.5.2011 Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/§50j/2011/NP 27.5.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies