Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2020 1.6.2020 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  14 668,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 2.4.2015 Dohoda č. 32/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  14 454,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 223/2012 24.7.2012 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" JUNO DS, s.r.o. 36501522  14 088,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265/2013 24.5.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013 na stavebné práce pri výstavbe nového oplotenia cintorína Jozef Michňa - JM 34311955  14 019,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110320 4.8.2011 Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 JUNO DS, s.r.o. 36501522  13 072,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 136-2020 2.12.2020 Kúpna zmluva č.136/2020 na interiérové vybavenie Komunitného centra Ján Štucka Nábytok 37682091  12 949,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 133/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/50J/67 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 922,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 27.2.2015 Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2019 17.4.2019 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu MŠ SL PROJEKT s.r.o. 52125980  12 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2017 13.2.2017 Dohoda č. 17/38/052/67 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 576,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2016 29.6.2016 Dohoda č. 16/38/052/183 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 542,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 26.2.2015 Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily
Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 528,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 213 9.4.2012 Dohoda o vykonaní prác na stavbe Chodník pre peších v obci Jakubany Ján Rejda a Jozef Michňa 17122627  12 388,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 278-2022 9.1.2023 Zmluva o prevode majetku do správy - Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  12 311,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/070 21.10.2011 Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12 273,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 100/2011 28.10.2011 Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12 273,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110602 13.6.2011 Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 164-2021 21.6.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11 687,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 206-2022 3.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11 687,00 EUR 
Nastavenia cookies