Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,012.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16,872.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2019 dod 1 3.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 MG PROJECT, s.r.o. 46324038  16,118.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16,066.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2016 21.1.2016 Dohoda č. 16/38/052/70 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  15,967.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 10.12.2018 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  15,730.62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2012 28.3.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 103/2011 z 25.11.2011 na 2. realizačný projekt revitalizácie... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15,650.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2024 8.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024 TJ Sokol Jakubany 37787021  15,570.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15,458.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 149-2021 26.2.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Stanislav Stempa   15,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011025 12.8.2011 Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 Slovdach, s.r.o. 36465330  14,882.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2020 1.6.2020 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  14,668.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 2.4.2015 Dohoda č. 32/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  14,454.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 223/2012 24.7.2012 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" JUNO DS, s.r.o. 36501522  14,088.12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265/2013 24.5.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013 na stavebné práce pri výstavbe nového oplotenia cintorína Jozef Michňa - JM 34311955  14,019.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 350-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  13,820.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110320 4.8.2011 Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 JUNO DS, s.r.o. 36501522  13,072.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 136-2020 2.12.2020 Kúpna zmluva č.136/2020 na interiérové vybavenie Komunitného centra Ján Štucka Nábytok 37682091  12,949.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 133/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/50J/67 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12,922.56 EUR 
Nastavenia cookies