Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 6.6.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 22.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 297-2023 27.3.2023 Zmluva o dodávke tovarov - zákazka "Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci... HELIOSYS s.r.o. 45362122  80 781,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011029 9.9.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  75 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 28.2.2011 Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  70 896,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211-2022 15.3.2022 Projekt "Miestna občianska poriadková služba Jakubany 3" Ministerstvo práce SVaR 00681156  67 933,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011- 2.3.2011 2.3.2011 Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 261,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100002 13.6.2011 Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 256,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199-2022 28.1.2022 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  56 508,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 13.6.2011 Stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  55 914,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54 573,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 190-2021 13.12.2021 Zmluva o spolupráci na činnosť Komunitného centra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  53 916,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52 077,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 Dod 6.5.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.9.2018 akcia "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  51 251,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...
HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 61140392 7.4.2011 Nákup pracovného stroja UNC HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 193-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na detské ihrisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  38 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 16.3.2012 Mandátna zmluva č. 13032012 na dovoz a zápis ojazdeného nákladného vozidla MAN eurobazár 44823291  37 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 29.3.2011 Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  37 747,43 EUR 
Nastavenia cookies