Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2016 29.6.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66-2019 4.10.2019 Zmluva č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR - 137/2011 31.5.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu program revitalizácie... Úrad vlády SR 00151513  92,700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 6.6.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  90,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 22.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  90,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 297-2023 27.3.2023 Zmluva o dodávke tovarov - zákazka "Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci... HELIOSYS s.r.o. 45362122  80,781.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 356-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  76,058.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011029 9.9.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  75,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 28.2.2011 Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  70,896.49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211-2022 15.3.2022 Projekt "Miestna občianska poriadková služba Jakubany 3" Ministerstvo práce SVaR 00681156  67,933.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011- 2.3.2011 2.3.2011 Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany ZIMKO, s.r.o. 36487431  57,261.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100002 13.6.2011 Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov ZIMKO, s.r.o. 36487431  57,256.93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199-2022 28.1.2022 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  56,508.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 13.6.2011 Stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  55,914.91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 325-2023 10.7.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287  54,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54,573.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 190-2021 13.12.2021 Zmluva o spolupráci na činnosť Komunitného centra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  53,916.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52,077.50 EUR 
Nastavenia cookies