Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 270-2022 1.12.2022 Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych... Úrad vlády SR 00151513  29,180.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27,313.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 13.6.2011 Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  27,313.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 348-2023 30.8.2023 Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany"
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  25,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 027/2011 15.6.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  24,435.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23,532.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260/2013 12.4.2013 Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína Transferrum Marián Kaleta 30614082  22,566.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  21,719.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2013 7.6.2013 Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  21,084.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 166-2021 6.7.2021 Zmluva o dielo na výstavbu dvoch detských ihrísk Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  20,587.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 10.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne...
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  20,476.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30-2024 6.5.2024 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. 31305237  20,475.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR-1732/2011 11.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  20,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34- 2024 16.5.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  20,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 288/2014 16.1.2014 Zmluva o dielo č. 1/01/2014 Spectra : Obchodno - stavebná firma 33079811  19,271.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18,242.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,080.00 EUR 
Nastavenia cookies