Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2013 7.6.2013 Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  21 084,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 166-2021 6.7.2021 Zmluva o dielo na výstavbu dvoch detských ihrísk Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  20 587,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 10.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne...
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  20 476,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR-1732/2011 11.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 288/2014 16.1.2014 Zmluva o dielo č. 1/01/2014 Spectra : Obchodno - stavebná firma 33079811  19 271,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18 242,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 012,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16 872,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2019 dod 1 3.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 MG PROJECT, s.r.o. 46324038  16 118,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16 066,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2016 21.1.2016 Dohoda č. 16/38/052/70 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  15 967,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 10.12.2018 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  15 730,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2012 28.3.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 103/2011 z 25.11.2011 na 2. realizačný projekt revitalizácie... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 458,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 149-2021 26.2.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Stanislav Stempa   15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011025 12.8.2011 Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 Slovdach, s.r.o. 36465330  14 882,29 EUR 
Nastavenia cookies