Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011009 13.6.2011 Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 348-2023 30.8.2023 Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany"
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  25 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 027/2011 15.6.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  24 435,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23 532,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260/2013 12.4.2013 Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína Transferrum Marián Kaleta 30614082  22 566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  21 719,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2013 7.6.2013 Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  21 084,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 166-2021 6.7.2021 Zmluva o dielo na výstavbu dvoch detských ihrísk Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  20 587,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 10.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne...
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  20 476,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR-1732/2011 11.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 288/2014 16.1.2014 Zmluva o dielo č. 1/01/2014 Spectra : Obchodno - stavebná firma 33079811  19 271,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18 242,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 012,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16 872,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2019 dod 1 3.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 MG PROJECT, s.r.o. 46324038  16 118,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16 066,00 EUR 
Nastavenia cookies