Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 214-2022 31.3.2022 Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
EKOMOS s.r.o. 31662340  183,003.04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 218-2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  182,183.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265-2022 22.11.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  181,439.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178,667.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod4 k 52-2019 10.11.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  177,847.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174,468.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 152-2021 23.3.2021 Zmluva o dielo č. 2021/01 o vykonaní prác - "Stavebné úpravy a modernizácia šatní TJ Sokol... EUROBAU-JM spol. s r.o. 36508225  171,132.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168,955.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2019 14.6.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác - Rekonštrukcia MK v obci Jakubany a výstavba chodníka medzi... EUROVIA SK, a. s. 31651518  168,527.05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217/2012 28.5.2012 Zmluva o dielo na pokládku asfaltu na miestne komunikácie Strabag, s.r.o. 17317282  166,543.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 283-2023 13.2.2023 Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  131,976.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268-2022 30.11.2022 Zmluva o poskytnutí podpory z Environ. fondu - Zníženie energetickej náročnosti budov Environmentálny fond 30796491  127,923.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 20.9.2019 Zmluva o poskytnutí NFP pre akciu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  127,169.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126,005.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123,178.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 30.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na MOPS Ministerstvo vnútra SR 00151866  122,683.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod01 40-2019 31.8.2021 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku pre MOPS Ministerstvo práce SVaR 00681156  122,683.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 Dod2 21.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 50349287  121,585.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105,134.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104,136.41 EUR 
Nastavenia cookies