Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174 468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 152-2021 23.3.2021 Zmluva o dielo č. 2021/01 o vykonaní prác - "Stavebné úpravy a modernizácia šatní TJ Sokol... EUROBAU-JM spol. s r.o. 36508225  171 132,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168 955,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2019 14.6.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác - Rekonštrukcia MK v obci Jakubany a výstavba chodníka medzi... EUROVIA SK, a. s. 31651518  168 527,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217/2012 28.5.2012 Zmluva o dielo na pokládku asfaltu na miestne komunikácie Strabag, s.r.o. 17317282  166 543,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 283-2023 13.2.2023 Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  131 976,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268-2022 30.11.2022 Zmluva o poskytnutí podpory z Environ. fondu - Zníženie energetickej náročnosti budov Environmentálny fond 30796491  127 923,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 20.9.2019 Zmluva o poskytnutí NFP pre akciu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  127 169,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126 005,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123 178,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 30.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na MOPS Ministerstvo vnútra SR 00151866  122 683,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod01 40-2019 31.8.2021 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku pre MOPS Ministerstvo práce SVaR 00681156  122 683,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 Dod2 21.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 50349287  121 585,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105 134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104 136,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2016 29.6.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66-2019 4.10.2019 Zmluva č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR - 137/2011 31.5.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu program revitalizácie... Úrad vlády SR 00151513  92 700,00 EUR 
Nastavenia cookies