Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 Dod 6.5.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.9.2018 akcia "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  51,251.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...
HYDREX, s.r.o. 31633072  43,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 61140392 7.4.2011 Nákup pracovného stroja UNC HYDREX, s.r.o. 31633072  43,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 193-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na detské ihrisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  38,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 16.3.2012 Mandátna zmluva č. 13032012 na dovoz a zápis ojazdeného nákladného vozidla MAN eurobazár 44823291  37,900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 29.3.2011 Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  37,747.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9022011 16.2.2011 Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 Slovdach, s.r.o. 36465330  37,747.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 4.8.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  37,074.61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 255-2022 20.9.2022 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Jakubany so zateplením Richard Klimek 40714951  35,853.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 277-2022 9.1.2023 Zmluva o prevod majetku do správy - Rekonštrukcia strechy telocvične
Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  35,853.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 050/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  35,217.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 055/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  34,650.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72-2019 29.10.2019 Zmluva o dielo na vykonanie prác "Výstavba chodníka medzi obcami
Jakubany a Nová Ľubovňa"
Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  34,160.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130-2020 22.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR 00151742  33,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98-2020 6.3.2020 Zmluva o dielo na "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obec Jakubany" Lukas SL, s.r.o. 50595288  32,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261-2022 21.10.2022 Národný projekt TSP Úrad vlády SR 00151513  32,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  30,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 9.2.2016 Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  29,980.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95-2020 19.2.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003316 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra SR 00151866  29,827.43 EUR 
Nastavenia cookies