Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9022011 16.2.2011 Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 Slovdach, s.r.o. 36465330  37 747,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 4.8.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  37 074,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 255-2022 20.9.2022 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Jakubany so zateplením Richard Klimek 40714951  35 853,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 277-2022 9.1.2023 Zmluva o prevod majetku do správy - Rekonštrukcia strechy telocvične
Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  35 853,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 050/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  35 217,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 055/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  34 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72-2019 29.10.2019 Zmluva o dielo na vykonanie prác "Výstavba chodníka medzi obcami
Jakubany a Nová Ľubovňa"
Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  34 160,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130-2020 22.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR 00151742  33 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98-2020 6.3.2020 Zmluva o dielo na "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obec Jakubany" Lukas SL, s.r.o. 50595288  32 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261-2022 21.10.2022 Národný projekt TSP Úrad vlády SR 00151513  32 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 9.2.2016 Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  29 980,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95-2020 19.2.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003316 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra SR 00151866  29 827,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 270-2022 1.12.2022 Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych... Úrad vlády SR 00151513  29 180,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 13.6.2011 Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 027/2011 15.6.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  24 435,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23 532,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260/2013 12.4.2013 Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína Transferrum Marián Kaleta 30614082  22 566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  21 719,00 EUR 
Nastavenia cookies