Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2015 27.1.2015 Mandátna zmluva na činnosť požiarno-bezpečnostného technika Gedra Štefan 33080615  480.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 25.2.2015 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stravy - obedov pre dôchodcov obce Jakubany Pavol Vyšovský Hala Marianna 45841195   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 26.2.2015 Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily
Ministerstvo vnútra SR 00151866  12,528.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 27.2.2015 Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12,756.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 13.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  7,320.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 25.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Jakubany Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany 00177474  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 2.4.2015 Dohoda č. 32/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  14,454.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6,023.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 12.5.2015 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR a prevádzkovateľom KC Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
č. 147/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2015 25.5.2015 Zmluva o nájme bytu 4/1 v bytovom dome súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 29.5.2015 Dohoda č. 49/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  6,331.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2015 29.5.2015 Zmluva o pôžičke č. 6550307151 na splátky za mobilný telefón Consumer Finance Holding. a.s. 35923130  96.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2015 29.5.2015 Zmluva o pôžičke č. 6550306878 na splátky za mobilný telefón Consumer Finance Holding. a.s. 35923130  96.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2015 29.5.2015 Zmluva o pôžičke č. 6550306882 na splátky za mobilný telefón Consumer Finance Holding. a.s. 35923130  96.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1,020.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2015 26.6.2015 Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení, záručného a pozáručného servisu -... STOP LUP, s.r.o. 45724351   
Nastavenia cookies