Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 266/2013 5.6.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 41 m2 Katarína Dufalová a Štefan Vasiľ   164.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 267/2013 6.6.2013 Zmluva o dielo č. 03/VJ/2013 na opravu miestnych komunikácií JUNO DS, s.r.o. 36501522  10,703.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2013 7.6.2013 Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  21,084.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 269/2013 10.6.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 270/2013 4.7.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 48 m2 Michal Mrug   192.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 271/2013 4.7.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 16 m2 Emil Mariančík   64.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 272/2013 15.7.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 255 m2 Anna Stempová   1,020.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 273/2013 31.7.2013 Nájomná zmluva na byt v bytovom dome blok A Radoslav Vasilik    
Detail Zmluva Dodávateľská 274/2013 1.8.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na odporu kultúry národnostných menšín
číslo: 321/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275/2013 28.8.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 11 m2 Jozef Groš   44.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 276/2013 28.8.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 24,5 m2 Štefan Marchevka   98.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 277/2013 28.8.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 24,5 m2 Anna Stempová   98.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 278/2013 28.8.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 27 m2 Čopjak Jozef   108.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 279/2013 16.9.2013 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2013
Číslo zmluvy: 20/2013
Ing. Mária Schreterová 35524120  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 280/2013 20.9.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 397 m2 Pompa Gustáv   1,588.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 281/2013 27.9.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 6 m2 Ján Majovský   24.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282/2013 30.9.2013 Nájomná zmluva na byt v bytovom dome blok B Bučko Vladimír    
Detail Zmluva Dodávateľská 283/2013 31.10.2013 Zmluvy o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
14 zmlúv
A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 284/2013 4.11.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 100 m2 Hrebíková Katarína   400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 285/2013 25.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na vybavenie pre DHZ Jakubany Ministerstvo vnútra SR 00151866  2,400.00 EUR 
Nastavenia cookies