Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013//121/2012-IZ-5.0/V 25.11.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obci... Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 286/2013 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666 byt 6/1 Marián Pendrák a Marta Palenčárová    
Detail Zmluva Dodávateľská 287/2014 7.1.2014 Dodatok k zmluve z r. 2002 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 288/2014 16.1.2014 Zmluva o dielo č. 1/01/2014 Spectra : Obchodno - stavebná firma 33079811  19 271,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 289/2014 6.2.2014 Dohoda č. 15/§52/2014/NP VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 158,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 290/2014 10.2.2014 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 84 m2 Martina Katreničová   336,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 291/2014 27.2.2014 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 23 m2 Šašala Jaroslav   92,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 292/2014 12.3.2014 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Poľančíková Anna   1 249,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 293/2014 14.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Jakubany DHZ Jakubany 00177474 6118  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 294/2014 24.3.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre ZŠsMŠ Jakubany ZŠ s MŠ Jakubany 35534672  8 288,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 295/2014 27.3.2014 Zmluva o nájme bytu Majovský Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 296/2014 28.3.2014 Dohoda č. 10/§50j/NS 2014 ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 297/2014 31.3.2014 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 298/2014 4.4.2014 Zmluva č. 370-11-1248/2014 o poskytovaní údajov IS katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav 17316219   
Detail Zmluva Dodávateľská 299/2014 9.4.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/2014 14.4.2014 Dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodanie LED svietidiel pre verejné osvetlenie Elektro Alica 31004369  9 888,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2014 25.4.2014 Zmluva o nájme bytu Dvorščak Martin a Jana Gončarová    
Detail Zmluva Dodávateľská 303/2014 14.5.2014 Zmluva o vykonaní overenia -auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Jakubany k 31.12.2013... Ing. Mária Schreterová 35524120   
Detail Zmluva Dodávateľská 302/2014 13.5.2014 Zmluva o vykonaní auditu - overenia riadnej účtovnej závierky Obce Jakubany k 31.12.2014 Ing. Mária Schreterová 35524120   
Detail Zmluva Dodávateľská 304/2014 16.5.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 č. 4/2014 Folklórna skupina KEČERA Jakubany    
Nastavenia cookies