Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 305/2014 17.5.2014 Dodatok č. 1 k dohode 15/§ 52/2014/NP VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 309/2014 9.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
číslo 128/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská 307/2014 4.6.2014 Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 78 m2 Bučko Michal   312,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 306/2014 3.6.2014 Kúpno predajna zmluva za predaj obecných pozemkov 74 m2 Mrug Jozef   296,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 308/2014 5.6.2014 Oprava osvetlenia, dod. + mon. podhľadu vo vestibule KD Jakubany Spectra : Obchodno - stavebná firma 33079811   
Detail Zmluva Dodávateľská 310/2014 10.6.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 311/2014 11.6.2014 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 312/2014 19.6.2014 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 MADE, spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 313/2014 24.6.2014 Zmluva o dielo - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia -
LED"
Ing. Milan Kulik PROM - EL 33 068 003   
Detail Zmluva Dodávateľská 314/2014 30.6.2014 Dohoda číslo 56/§52/2014 ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 315/2014 1.7.2014 Darovacia zmluvy nedzi Urbárskou spoločnosťou Jakubany, poz. spol. Jakubany 71 a Obcou Jakubany Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Zmluva Dodávateľská 316/2014 2.7.2014 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku Jozef Fáber   184,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 317/2014 14.7.2014 Dohoda č. 30/2014/§10 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 318/2014 28.7.2014 Zmluva o nájme bytu Mária Kuzmiaková    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k 296/2014 31.7.2014 Dodatok k dohode č. 10/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 319/2014 31.7.2014 Dohoda č. 55/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  163,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 320/2014 6.8.2014 ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU OBCE JAKUBANY Základná škola s MŠ 35534672   
Detail Zmluva Dodávateľská 321/2014 27.8.2014 Kúpna zmluvy č. 170/2014 Mesto Stará Ľubovňa, 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 317/2014 5.9.2014 Dodatok č. 1 k dohode číslo 30/2014/§ 10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 322/2014 29.9.2014 Dohoda číslo 70/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies