Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 29-2019Dod 14.6.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2019
pre Zberný dvor
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2019 14.6.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác - Rekonštrukcia MK v obci Jakubany a výstavba chodníka medzi... EUROVIA SK, a. s. 31651518  168 527,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92/2019 -95/2019 11.6.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2019 3.6.2019 Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2019 3.6.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS k zmluve č.19/38/052/88 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  42,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2016 3.6.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Tyrpák Matúš    
Detail Faktúra došlá 2019/179 - 2019/199 31.5.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 30.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na MOPS Ministerstvo vnútra SR 00151866  122 683,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2019 24.5.2019 Dohoda č. 19/38/052/88 o zabezpečení podmienok na výkon aktivačnej
činnosti formou MOS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 822,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2019 24.5.2019 Dohoda č. 19/38/054/110 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 129,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 90/2019 - 91/2019 21.5.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2019 20.5.2019 Zmluva o výkone inžinierskej činnosti - Mandátna zmluva č. 02/05/2019
Výstavba novej budovy...
Anton Novák - Inžinierska a realitná kancelária 43367518  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/149 - 2019/178 15.5.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 82/2019 - 89/2019 13.5.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2019-1 6.5.2019 Dodatok k zámennej zmluve č. V 516/2019 Katarína Vasiľová    
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2019 6.5.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Viera Benková   380,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 Dod 6.5.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.9.2018 akcia "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  51 251,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2019 3.5.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Katarína Vilčeková   5 130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2019 3.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb MSD Jakubany 01
a Zmluva o spracovaní osobných údajov...
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600  1 443,00 EUR