Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 216-2022 12.4.2022 Predĺženie nájmu bytu do 30.6.2025 Ján Chudík a manž. Bibiána, rod. Pokrivčáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 217-2022 12.4.2022 Poskytnutie finančnej dotácie na r.2022
Folklórna skupina Kečera 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 215-2022 11.4.2022 Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Jakubany Slovenský pozemkový fond   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 37/2022 - 39/2022 1.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 214-2022 31.3.2022 Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
EKOMOS s.r.o. 31662340  183 003,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/92 - 2022/101 31.3.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 212-2022 22.3.2022 Zmluva č. 162/310/22PV o dodávke vody z verejného vodovodu budova č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 213-2022 22.3.2022 Zmluva č. 163/310/22PV o dodávke vody z verejného vodovodu ihrisko č. 658 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174 468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211-2022 15.3.2022 Projekt "Miestna občianska poriadková služba Jakubany 3" Ministerstvo práce SVaR 00681156  67 933,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/68 - 2022/91 15.3.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 209-2022 14.3.2022 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  1 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32/2022 - 36/2022 11.3.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 208-2022 10.3.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Marek Pribiš   1 183,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 206-2022 3.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11 687,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 207-2022 3.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022 Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/54 - 2022/67 1.3.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 28/2022 - 31/2022 1.3.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 23/2022 - 27/2022 24.2.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/23 - 2022/53 17.2.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár