Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 330-2023 28.7.2023 Zmluva č. 13/2023 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných
údajov
MyID s.r.o. 55411576  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 329-2023 27.7.2023 Dodatok č. 1/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.08.2023 do
31.07.2026
Patrícia Sykorová a Peter Sykora    
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 167 - 181 27.7.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 328-2023 20.7.2023 Zmluva o dielo BaUstav corporation s.r.o. 52841111  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/264 - 2023/298 17.7.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 327-2023 13.7.2023 Dodatok č. 2/2023 - zmena v čl.3 - platnosť do 31.07.2023 Úrad vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 326-2023 12.7.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Štefan Dopirák   1 130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 151 - 166 11.7.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 324-2023 10.7.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Marián Mačuga   1 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 325-2023 10.7.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287  54 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 144 -150 4.7.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/230 - 2023/263 3.7.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 323-2023 3.7.2023 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672   
Detail Zmluva Dodávateľská 322-2023 30.6.2023 Zmluva o dielo Jozef Compeľ   450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023 / 142 - 143 29.6.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 321-2023 27.6.2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 319-2023 16.6.2023 Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 52828123  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 320-2023 16.6.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá 2023/199 - 2023/229 16.6.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023 / 117 - 141 15.6.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Nastavenia cookies