Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 203-2022 10.2.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckych vzťahov Michal Beskyd   1 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204-2022 10.2.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckych vzťahov Ján Štucka   2 163,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2022 - 22/2022 10.2.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod-183-2021 31.1.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 183/2021 na výstavbu MŠ elok. pracoviska Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 2022/1 - 2022/22 31.1.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 200-2022 31.1.2022 Poistná zmluva na úrazové poistenie pracovníkov aktivačnej činnosti r.2022 Komunálna poisťovňa 31595545  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201-2022 31.1.2022 Zmluva č. 1/2022 na poskytnutie fin. príspevku na sociálne služby Humanitarian n.o. 45734461  109,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202-2021 31.1.2022 Dohoda č. 22/38/054/22 na aktivačnú činnosť formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536  8 636,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199-2022 28.1.2022 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  56 508,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 198-2022 24.1.2022 Zámenná zmluva na pozemky Eva Fáberová a Ján Fáber   350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2022 - 14/2022 21.1.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 195-2022 12.1.2022 Nájomná zmluva na pozemky Pompa Dávid   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 196-2022 12.1.2022 Zmluva o poskytnutí služby "Externé riadenie projektu" Využitie tepelných čerpadiel pre... Enviroprojekt, s.r.o. 45281688  4 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197-2022 12.1.2022 Mandátna zmluva na stavebný dozor "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a... Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 194-2022 11.1.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum 45736359   
Detail Faktúra došlá 2021/514 - 2021/540 6.1.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2022 - 7/2022 4.1.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí služby - stavebný dozor - Výstavba MŠ - elokované pracovisko INPRO POPRAD,, s.r.o. 36501476  9 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 193-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na detské ihrisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  38 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 191-2021 17.12.2021 Dohoda č. 21/38/012/17 "Pomoc v hmotnej núdzi" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536