Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023 / 104 -107 31.5.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023 / 97 - 103 26.5.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 317-2023 25.5.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Rybovič   570,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 318-2023 25.5.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Michal Duda   720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 314-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 315-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 316-2023 22.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 90 -96 17.5.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/155 - 2023/183 16.5.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 313-2023 10.5.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Anna Mihaľuvová, rod. Štucková   690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 85 - 89 10.5.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 312-2023 3.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/142 -2023/154 2.5.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 309-2023 21.4.2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  1 806,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 310-2023 21.4.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Peter Firča a Anna Firčová, rod. Cicáková   620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 311-2023 21.4.2023 Zmluva o dielo - stavebné práce - "Rozšírenie futbalovej infraštruktúry
TJ Sokol Jakubany -...
NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  467 962,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Príloha 311-2023 21.4.2023 Výkaz Výmer - Rozpočet v listinnej podobe NOVSTAV SL s.r.o. 36454290   
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 74 - 84 19.4.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 307-2023 18.4.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" MEL Project s.r.o. 51311003  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 308-2023 18.4.2023 Poistná zmluva - úrazové poistenie PUPN
Komunálna poisťovňa 31595545  140,00 EUR 
Nastavenia cookies