Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023/10 - 2023/20 3.2.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 5725300 30.6.2011 Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál Orange Slovensko a.s. 35697270  41.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54,573.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 28.2.2011 Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  70,896.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0077802080 28.2.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 31.5.2011 Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3,938.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2011/SČ 11.2.2011 Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ Rejda Ján 17122627  270.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2011 11.2.2011 Miestna samospráva - základné princípy fungovania Asociácia vzdelávania samosprávy 37902938  67.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111059458 13.6.2011 Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  1,808.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111083500 25.8.2011 Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  1,208.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111112785 23.11.2011 Za stravné lístky pre pracovníkov 2. realizačného projektu Revitalizácie krajiny - výstavba... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  1,226.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 013/2.1/2011 8.8.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o...
Ministerstvo životného prostredia SR 00678678   
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18,242.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104,136.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162011 21.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  3.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,012.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02 24.2.2012 Vystavené objednávky Sumár 02 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 02/01/2011 11.2.2011 Putovný pohár v nohejbale DRAGANNA - Anna Draganová 44189885  80.00 EUR 
Nastavenia cookies