Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022/171 - 2022/189 31.5.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 227-2022 26.5.2022 rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "IBV Carinka" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  8 229,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228-2022 26.5.2022 rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "Jakubany, 17 RCH Ľubovnianske Kúpele" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  5 298,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 70/2022 - 76/2022 25.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2022 - 69/2022 18.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 224-2022 17.5.2022 Dotácia pre DHZ obce Jakubany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 225-2022 17.5.2022 Praktické vyučovanie formou odbornej praxe Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Faktúra došlá 2022/143 -2022/170 16.5.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 223-2022 10.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - Výstavba MŠ - stavebný dozor INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 220-2022 5.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - Výstavba novej MŠ Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 221-2022 5.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - stavebné úpravy a modernizácia
šatní TJ Sokol
EUROBAU - JM spol. s r.o. 36508225  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 222-2022 5.5.2022 Zámenná zmluva Mária Jančíková, rod. Mariančíková   245,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52/2022 - 64/2022 4.5.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 219-2022 3.5.2022 Rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň v obci Jakubany MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 36486485  213 200,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/128 - 2022/142 2.5.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 47/2022 - 51/2022 27.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 218-2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  182 183,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 40/2022 - 46/2022 15.4.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/102 - 2022/127 13.4.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár