Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 86-2019 27.12.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Mrug   3,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 209/2019 - 210/2019 19.12.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/477 - 2019/502 16.12.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84-2019 10.12.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na výstavbu novej MŠ - elokované pracovisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  503 881,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2019 2.12.2019 Dohoda č. 19/38/052/118 o zabezpečení výkonu aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 822,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83-2019 2.12.2019 Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545  45,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/467 - 2019/476 29.11.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 202/2019 - 208/2019 28.11.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11 124,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52 077,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 196/2019 - 201/2019 18.11.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/439 - 2019/466 15.11.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 76-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Katarína Rybovičová   292,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16 872,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2019 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a Kúpna zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475  2,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75-2019 13.11.2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 190/2019 - 195/2019 13.11.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 74-2019 5.11.2019 Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740