Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 168-2018 2.8.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 57-2019 31.7.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb interbankingu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 2019/279 - 2019/305 31.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 133/2019 - 137/2019 30.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 56-2019 29.7.2019 Mandátna zmluva Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54-2019 26.7.2019 Zmluva o nájme bytu 2/1 v bytovom dome súp. č. 666 Andrea Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 55-2019 26.7.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Dušan Olekšák    
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168 955,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53-2019 22.7.2019 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribúcie plynu SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 43-2019 Dodatok 1 18.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4911.9070009LMA EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Objednávka vyšlá 123/2019 - 132/2019 16.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/246 - 2019/278 15.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 118/2019 - 122/2019 12.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2019 11.7.2019 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2019 11.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1015 o zber, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 114/2019 - 117/2019 3.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/214 - 2019/245 1.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2016 1.7.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Bučko Vladimír    
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2019 28.6.2019 Dohoda č. 19/38/012/14 uzatvorené podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 110/2019 - 113/2019 28.6.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár