Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 208/2012 20.3.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1732/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k 296/2014 31.7.2014 Dodatok k dohode č. 10/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 271-2022 15.12.2022 Dodatok - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany
Environmentálny fond 30796491  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 219 20.6.2012 Dodatok č. k Zmluve o dodávke plynu z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 92-2020 5.2.2020 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 171-2021 26.7.2021 Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu č6300142442 z 1.7.2009 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod01 40-2019 31.8.2021 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku pre MOPS Ministerstvo práce SVaR 00681156  122 683,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod.1 k 178/2018 12.7.2021 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce SVaR 00681156  313 995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 Dod 01 26.6.2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku č.... Ministerstvo práce SVaR 00681156   
Detail Zmluva Dodávateľská 310/2014 10.6.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2016 22.1.2016 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 57/09 31.1.2018 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu k zmluve z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2016 15.2.2017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/38/52A/170 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2017 15.2.2017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/38/52A/186 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod1 53-2019 7.6.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenie distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 238-2022 25.7.2022 Dodatok č. 1 - Projektová aktivita PoP2 ZŠ Metodicko-pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 305/2014 17.5.2014 Dodatok č. 1 k dohode 15/§ 52/2014/NP VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 138-2020 31.5.2021 Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/38/012/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 Dodatok 30.9.2015 Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 319/2014 28.11.2014 Dodatok č. 1 k Dohode č. 55/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies