Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 295-2023 28.3.2023 Zmluva o dielo "Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska v obci
Jakubany"
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  948 003,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765 866,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651 588,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 183-2021 5.11.2021 Zmluva o dielo Výstavba MŠ-elokované pracovisko Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  593 732,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84-2019 10.12.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na výstavbu novej MŠ - elokované pracovisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  503 881,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011010 13.6.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  413 966,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2019 24.6.2019 Zmluva o dielo na akciu "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  317 948,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod.1 k 178/2018 12.7.2021 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce SVaR 00681156  313 995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 178/2018 15.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu komunitného centra Ministerstvo práce SVaR 00681156  298 637,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 4.9.2018 Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  294 136,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 222/2012 13.7.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Pokládka asfalto-cementovej vrstvy na MK Strabag, s.r.o. 17317282  224 510,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 219-2022 3.5.2022 Rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň v obci Jakubany MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 36486485  213 200,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 214-2022 31.3.2022 Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
EKOMOS s.r.o. 31662340  183 003,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 218-2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  182 183,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265-2022 22.11.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  181 439,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod4 k 52-2019 10.11.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  177 847,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174 468,00 EUR 
Nastavenia cookies