Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 358-2023 11.10.2023 Zmluva o dielo - stavebné práce "Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany" MILANKO, spol. s.r.o. 31731244  1,091,315.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 295-2023 28.3.2023 Zmluva o dielo "Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska v obci
Jakubany"
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  948,003.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 362-2023 28.9.2023 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti - Výstavba MŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381  869,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765,866.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651,588.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 183-2021 5.11.2021 Zmluva o dielo Výstavba MŠ-elokované pracovisko Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  593,732.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84-2019 10.12.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na výstavbu novej MŠ - elokované pracovisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  503,881.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 311-2023 21.4.2023 Zmluva o dielo - stavebné práce - "Rozšírenie futbalovej infraštruktúry
TJ Sokol Jakubany -...
NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  467,962.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011010 13.6.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  413,966.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367,455.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2019 24.6.2019 Zmluva o dielo na akciu "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  317,948.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod.1 k 178/2018 12.7.2021 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce SVaR 00681156  313,995.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 367-2023 11.10.2023 Zmluva o dielo "Multifunkčné ihrisko v obci Jakubany" MILANKO, spol. s.r.o. 31731244  306,268.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 178/2018 15.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu komunitného centra Ministerstvo práce SVaR 00681156  298,637.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 4.9.2018 Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  294,136.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 222/2012 13.7.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Pokládka asfalto-cementovej vrstvy na MK Strabag, s.r.o. 17317282  224,510.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217,190.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 219-2022 3.5.2022 Rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň v obci Jakubany MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 36486485  213,200.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 214-2022 31.3.2022 Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
EKOMOS s.r.o. 31662340  183,003.04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 218-2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  182,183.29 EUR 
Nastavenia cookies