Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019/393 - 2019/421 16.10.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 68-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2676/40 402 m2 pre stojisko zberného dvora Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová...
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078   
Detail Zmluva Dodávateľská 66-2019 4.10.2019 Zmluva č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dodatok 1 4.10.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní systému združeného nakladania
s odpadmi
NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2019/374 - 2019/392 30.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 65-2019 27.9.2019 Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  69,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok2 27.9.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 168/2019 - 170/2019 27.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 163/2019 - 167/2019 24.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 20.9.2019 Zmluva o poskytnutí NFP pre akciu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  127 169,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64-2019 20.9.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam KNE 9124 a 9125 Jozef Kundľa   1 036,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 159/2019 - 162/2019 20.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/352 - 2019/373 16.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 2018-168 16.9.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY, n.o.. 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 62-2019 16.9.2019 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 116/2019 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 29-2019 Dodatok 9.9.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Kamerový systém Vyšná Roveň Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 155/2019 - 158/2019 5.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 329/2019 - 2019/351 2.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár